Posts Tagged ‘ปศุสัตว์’

การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ใช้ประโยชน์มากที่สุดในการผลิตยาชนิดใหม่ และวิธีการรักษาพยาบาลแบบใหม่ ดังต่อไปนี้ 1. ด้านการเกษตร มีดังนี้ 1.1 การผสมเทียมและการถ่ายฝากตัวอ่อน กรมปศุสัตว์ได้ปรับปรุงพันธุ์โคนมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพการผสมเทียม และการถ่ายฝากตัวอ่อน ทำให้ลดการนำเข้าพันธุ์โคจากต่างประเทศได้ และได้ปรับปรุงพันธุ์ด้วยการผลิตโคลูกผสม โคเนื้อ และโคนม 3 สายเลือด 1.2 การปรับปรุงพันธุ์ ได้มีการสร้างสุกรสายพันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะดี และเจริญเติบโตเร็ว ด้วยการปรับปรุงสายพันธุ์เป็นสุกรลูกผสม เช่น สุกรสายพันธุ์ปากช่อง B เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์เปียแตรง 2. ด้านอุตสาหกรรม มีดังนี้ 2.1 พันธุวิศวกรรม เป็นการตัดต่อสายพันธุ์พันธุกรรมที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการและคัดเลือกมาแล้วเพื่อการปรับปรุงสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต ยารักษาโรค วัคซีน ยาต่อต้านเนื้องอก น้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคและฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ 2.2 การถ่ายฝากตัวอ่อน เป็นการเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพของโคเนื้อและโคนม เพื่อนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตนมโคและเนื้อโค เพื่อแปรรูปเป็นนมผงและอาหารกระป๋อง 2.3 การผสมเทียมสัตว์น้ำและสัตว์บก การผสมเทียมปลาเพื่อเพิ่มปริมาณ และพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องและอาหารแปรรูปต่อไป 3. ด้านอาหาร ปัจจุบันมีอาหารที่เป็นผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมาใช้ ดังนั้น จึงมีผู้เสนอให้ติดฉลากว่าเป็นอาหาร GMOs ให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกรับประทานเอง เช่น […]

Wednesday, December 24th, 2014 at 15:15 | Comments Off on การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม

  แค่เอารูปในเกมส์มาแปะเฉย ๆ ไม่มีอะไรครับ เข้าเรื่องกันดีกว่า อาชีพหรือการประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจทำฟาร์มนั้น นับว่าเป็นธุรกิจที่น้อยคนคิดจะทำ เพราะว่าเป็นธุรกิจที่จะต้องมีความเกี่ยวพันธ์กับสัตว์ฟาร์ม ซึ่งจะเกี่ยวข้องแบบไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสัตว์ที่เราเลี้ยง และนำมาทำเป็นฟาร์มนั่นเองครับ เช่นฟาร์มหมู ก็มีปัญหาเรื่องของความสะอาดที่จะต้องทำความสะอาดกันบ่อย เพราะว่าหมูฟาร์มนั้น จะต้องลงสู่ตลาด ในเรื่องของอาหารการกินต่าง ๆ หมูก็ต้องกินดี และอยู่ดี เพราะว่าเป็นเรื่องของความสะอาดนั่นเองครับ หากจะว่าไป ถ้าเราคิดจะทำธุรกิจ หรือว่าทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งออก หรืออย่างไรก็ตามเนี่ย ดีอย่างไร? สิ่งที่ตอบคำถามนี้ได้ก็คือ ใช่ความฝันของคุณหรือไม่ ถ้าใช่่คุณเองก็จะรู้โดยอัตโนมัติ ว่าการที่คุณชอบอยู่กับสัตว์เหล่านี้ และนำความชอบนี้นั้นมาประกอบทำเป็นธุรกิจฟาร์ม ฯลฯ ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เยี่ยมยอดอย่างแน่นอน และอนึ่งธุรกิจแบบนี้ไม่ค่อยมีคนทำมากเท่าไหร่นัก เพราะขึ้นอยู่กับตลาดสินค้าว่าเป็นที่ต้องการมากน้อยแค่ไหน อย่างฟาร์มไก่ก็อาจจะแข่งยากเพราะว่า บริษัทรายใหญ่อย่าง CP ได้ดำเนินการเกือบการผูกขาดตลาดไก่ได้แล้ว ดังนั้นการเลือกทำฟาร์มนั้น หรือการดำเนินการธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกันกับปศุสัตว์นั้น จะต้องมีระบบการจัดการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั่นเอง จะสามารถผลักดันให้ธุรกิจของท่านั้น สามารถก้าวไกลได้เป็นอย่างมาก และหากเพื่อน ๆ คนไหนสนใจทำฟาร์มก็สามารถติดต่อได้เลย ดังนั้นทำในสิ่งที่คนเรานั้นไม่ค่อยคิดจะทำกัน นั้นก็ย่อมได้ดีครับ  แต่บางครั้งเราก็อาจจะดี เพราะว่าเราเองก็ต้องเริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับธุรกิจเหล่านี้ก่อนเป็นลำดับแรกนั่นเองครับ และหากเพื่อน […]

Wednesday, April 9th, 2014 at 09:43 | Comments Off on การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ดีอย่างไร?
TOP