ตู้ดูดควันไอสารเคมีความปลอดภัยทางชีวภาพและการจำแนกประเภท

ตู้ดูดควันไอสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมระบบดูดฝุ่นและควันสามารถพบได้ในแอพพลิเคชั่นที่น่าทึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดเล็กและระหว่าง ตู้ดูดควันไอสารเคมีและผู้ให้ความบันเทิงต่างใช้พัดลมดูดอากาศสำหรับระบบกำจัดควันและอนุภาค มีระบบที่หลากหลายเหล่านี้เพื่อให้เหมาะกับแอพพลิเคชั่นเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมาย การกำจัดฝุ่นควันและควันมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในเกือบทุกอุตสาหกรรม

ตู้ดูดควันไอสารเคมีและผลิตภัณฑ์ไม้โรงถลุงเหล็ก

ตู้ดูดควันไอสารเคมีและวัสดุการบินและอวกาศเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการการกำจัดฝุ่นและควันในปริมาณมาก กังหันขนาดใหญ่และใบพัดจำเป็นสำหรับการเคลื่อนย้ายปริมาตรอากาศขนาดยักษ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการกับฝุ่นขยะควันหรือควันที่เกิดขึ้นในเครื่องชั่งเหล่านี้ โรงกลั่นน้ำมันน้ำมันดิบโรงกลั่นปิโตรเคมีและผู้ผลิตสารเคมีระดับโรงงานทุกประเภทต้องจัดการกับเชื้อเพลิงอินทรีย์ที่มีความผันผวนสูงไวไฟและเป็นพิษน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลาย ตู้ดูดควันไอสารเคมีอากาศภายในจะต้องได้รับการปกป้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ตู้ดูดควันไอสารเคมีจำเป็นต้องใช้ระบบการไหลเวียนของอากาศที่ซับซ้อนเช่นเครื่องดูดควันไหลแบบราบเรียบและแรงดันห้องบวกเพื่อปกป้องคนงานในโรงงาน ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหินชีวิตและสุขภาพของคนงานส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการจัดการฝุ่น โดยเฉพาะฝุ่นถ่านหินสามารถลุกไหม้ติดไฟได้หากติดไฟในอัตราส่วนช่วงล่างที่เหมาะสมกับอากาศ – เพียงประกายไฟจะทำ การแยกฝุ่นทำให้ฝุ่นละอองนี้ต่ำกว่าระดับอันตราย เครื่องเป่าและกังหันทรงพลังระบายอากาศและทำเหมืองใต้ดินเย็นและเปิดช่องระบายอากาศและตู้ดูดควันไอสารเคมี

ผู้ผลิตขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับแฟนงานหนักเหล่านี้

เพื่อกำจัดฝุ่นและควันออกจากพื้นที่ทำงาน ระบบรวบรวมควันจากอากาศ, ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ, หน้ากากเชื่อมแบบหุ่นยนต์, ระบบสกัดกั้นฝุ่นและชุดกรองอนุภาคในอากาศเป็นระบบจัดการขยะในอากาศและฝุ่นละออง การเพิ่มขึ้นของความซับซ้อนเหล่านี้เมื่อจับและบรรจุสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสารระเหย การวิจัยด้านเภสัชกรรมชีวภาพเคมีและกายภาพและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอันตรายทางชีวภาพเคมีและกายภาพที่หลากหลาย

เครื่องเป่าลมขับหมวกไหลลามินาร์, ระบบกักเก็บฟูม, ชุดเก็บฝุ่น, เครื่องกรองอากาศ, ตู้ดูดควันไอสารเคมีและห้องกักเก็บแรงดันติดลบมีส่วนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม แอปพลิเคชั่นเหล่านี้มักจะต้องการมาตรฐานสูงสุดเนื่องจากสารหรือสารหลายตัวที่จัดการนั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

Comments are closed.